ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Limon δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής πώλησης ειδών που σχετίζονται με τον κήπο, όπως μηχανήματα κήπου, κινητήρες, αναλώσιμα, γεννήτριες κλπ. και ανταλλακτικών μηχανημάτων. Στόχος μας είναι η προσφορά στους πελάτες μας ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμές χαμηλές και ανταγωνιστικές. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας με την πολυετή εμπειρία τους στον κλάδο, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι πυλώνες για να στηριχθεί το όραμα μας είναι οι συνεργασίες μας, η αδιάκοπη προσπάθεια ανεύρεσης νέων προϊόντων και η δέσμευση εξυπηρέτησης των πελατών μας.